2021 GoldCharge logo rgb 378px met payoff

Disclaimer

Disclaimer DrivEasy B.V.

GoldCharge is een handelsnaam van DrivEasy B.V.

Over ons privacybeleid 

 1. In deze disclaimer wordt verstaan onder:
   –  de eigenaar: de eigenaar van de website; 
   –  gebruik(en): alle denkbare handelingen;
   –  u: de gebruiker (bezoeker) van de website;
   –  de content: alle in de website aanwezige inhoud.
 2. Het onderstaande is van toepassing op de pagina die u thans bekijkt.
  Door de pagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.
 3. De content is door de eigenaar met de grootst mogelijke zorg samengesteld, doch, de eigenaar aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde.
 4. De eigenaar is niet verantwoordelijk voor content op de aan deze website gekoppelde bestanden en/ of websites waarnaar wordt verwezen.
 5. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content of delen daarvan maken inbreuk op intellectuele rechten. 
 6. Toestemmming tot het gebruik van de getoonde content of delen daarvan op publiekelijk toegankelijke plaatsen dient schriftelijk aan ons te worden verzocht.

  Wij behouden ons alle rechten voor.

Contactgegevens

DrivEasy BV
Kweekgrasstraat 40
1313BT Almere
Nederland
T (036) 530-0886
E info@goldcharge.nl

 

Informatie aanvraag GoldCharge EV Autoladers

Onafhankelijk zijn, met een eigen EV laadpunt.

Bel direct ✆ 0650 641 708  -  Ma - Vr  08:30 - 17:00

Contact GoldCharge